Rynek analizy mediów znajduje się obecnie w przełomowym momencie. Analizy medialne jeszcze nigdy nie cieszyły się tak dużym zainteresowaniem. To umacnia nas tylko w postanowieniu tworzenia nowych fundamentów dla tej dziedziny. Pozwoli to na wprowadzenie nowej jakości jeśli chodzi o dostępność, wydajność, elastyczność i zrównoważony rozwój.
Oferujemy Państwu szerokie spektrum usług z obszaru analizy mediów.

Nasze analizy są:
► aktualne  (dostępne równolegle z codziennymi przeglądami prasy),
► przejrzyste (czytelne i zrozumiałe dla każdego),
► indywidualne (sporządzone na miarę potrzeb i zgodnie z Państwa oczekiwaniami),
► elastyczne (zawsze z możliwością zmian),
► zawsze dostępne (dzięki archiwum mediaRead),
► zintegrowane w naszym systemie mediaMonitor na podstawie standardów jakości.

Na potrzeby tworzenia analiz stworzyliśmy własny inteligentny system- mediaAnalyzer. To unikalne narzędzie maksymalnie zoptymalizowało naszą pracę oraz pozwoliło na interaktywne przedstawianie jej efektów w atrakcyjny, przejrzysty sposób.

Jak działa mediaAnalyzer?
► pozwala na równoległe sporządzanie długofalowych i/ lub okresowych analiz,
► pozostawia możliwość indywidualnego definiowania każdej analizy,
► umożliwia jednoczesny pomiar wszystkich wyników analiz,
► przedstawia analizy w module systemu mediaMonitor,
► wyniki analiz prezentuje zgodnie z samodzielnie ustalanymi przedziałami czasowymi,
► daje możliwość porównania analiz pochodzących z różnych okresów czasowych,
► tworzy najświeższe analizy dostępne wraz z biuletynami prasowymi,
► zapewnia codzienny i całodobowy dostęp do analiz,
► gwarantuje przejrzystość analiz dzięki prostej formie wizualizacji.