Moduł mediaWrite to narzędzie przeznaczone dla redaktorów przeglądów prasowych, które można  tworzyć automatycznie, za pomocą dostępnych funkcji przyporządkowywania rubryk, a następnie manualnie zmieniać ich układ. Poszczególne artykuły mogą być ustawiane w obrębie rubryki w dowolnym miejscu. Można także ustalić ich priorytet, dołączyć lub usunąć z przeglądu prasowego.