Archiwum mediaRead daje Państwu wiele możliwości wyszukiwania zapisanych w systemie artykułów i przeglądów prasowych. Tekstów można szukać po ich właściwościach: tytule, tekście głównym, autorze, dacie ukazania się, temacie (rubryce), źródle, typie źródła, tabeli, diagramie i ilustracji, spośród wszystkich mediów: drukowanych, internetowych, telewizyjnych oraz radiowych. Codzienne, regularne przeszukiwanie ułatwia opcja indywidualnie zdefiniowanych profili wyszukiwania. Sporządzoną listę wyników można następnie przesłać (także w wersji tekstowej na mobilne odbiorniki), zapisać lub wydrukować. Wyniki można porządkować chronologicznie, tematycznie, według źródła, lub według wszystkich tych wariantów.